Årsmöte

Kallelse och protokoll anslås på anslagstavla i området.


Motioner till stämma ska lämnas in senast 31 januari


Årsstämman hålls före sista mars enligt stadgarna.


Kolsta Hensta Samfällighet c/o Jenny Dywling , Henstavägen 1 , 635 09 Eskilstuna. sekr@kolstahensta.se