Vägföreningen ligger ca 1 mil norr om Eskilstuna och i Vallby församling, vägen har sträckning till Mälaren samt Kolsta by.

 

Utmed våra vägar finns jordbruksfastigheter, mindre hästgårdar, året runt och sommarboende. Vissa delar inom vårt område är detaljplanerat, samt har kommunalt vatten och avlopp.

 

Vägföreningen startade ca 1970 och har beteckning Vallby Kolsta GA1. Vägsträckan är ca 6 km och omfattar 249 fastigheter.