Vägföreningen ligger ca 1 mil norr om Eskilstuna och i Vallby församling, vägen har sträckning till Mälaren samt Kolsta by.

 

Utmed våra vägar finns jordbruksfastigheter, mindre hästgårdar, året runt och sommarboende. Vissa delar inom vårt område är detaljplanerat, samt har kommunalt vatten och avlopp.

 

Vägföreningen startade ca 1970 och har beteckning Vallby Kolsta GA1. Vägsträckan är ca 6 km och omfattar 249 fastigheter.


 

 

 

 

 

 

Nytt datum satt för Årsstämman 2020.

Tidigare planerad till lördag den 21:a mars Genomförs nu lördag den 17:e oktober kl 11.00, matsalen i Engelska skolan, Svengrensgatan 9, 632 27 Eskilstuna.


Lokalen är stor så det går att hålla avstånd.


Kolsta Hensta Samfällighet c/o Jenny Dywling , Henstavägen 1 , 635 09 Eskilstuna. sekr@kolstahensta.se