Ordförande: Gunnar Dickfelt 070-331 16 36

Sekr: Jenny Dywling, sekr@kolstahensta.se

Kassör: Peter Lundqvist, ekonomi@kolstahensta.se

Ledamot: Johnny Cypriansen

Ledamot: Björn Bergström

Suppleant: Ingrid Ericsson

Suppleant: Mikael Lindgren

Kolsta Hensta Samfällighet c/o Jenny Dywling , Henstavägen 1 , 635 09 Eskilstuna. sekr@kolstahensta.se